เทคนิคการตั้งค่า mikrotik hotspot กับโรงเรียน

หน่วยงานหรือว่าโรงเรียนที่ไม่อยากให้ user ต้อง login บ่อยๆๆ เมื่อใช้งานร่วมกับ skyradiusmanager
1=ตั้งค่าใน menu hotspot profile
1.1=ตั้งค่า keepalive timeout = 08.00.00 ( ตั้งให้เป็น 8 ชั่วโมง อันนี้คือวิธีที่ผมใช้งานจริงๆ เพิ่มหรือลดแล้วแต่ความเหมาะสม โรงเรียนผมตั้ง 8 ชั่วโมง )
1.2=ตั้งค่า mac cookie timeout = 30 day  เพียงเท่านี้ก็จะได้ระบบที่ไม่ต้อง login บ่อยๆๆให้ user รู้สึกหน้าเบื่ออีกแล้ว  จนกว่าจะหมดเวลา cookie timeout คือ 30 วัน ถึงจะได้กรอก user/password อีกครั้ง ( คำเตือน user อาจลืมรหัสตัวเองได้ ห้าๆๆ )

tips config hotspot mikrotik
config hotspot mikrotik for external radius

mikrotik l2tp vpn Connect Skyradiusmanager server

skyradiusmanager  เป็น radius server ที่เราสามารถทำ vpn ผ่าน wan หรือ internet เข้ามาใช้งานถามหา user ที่เครื่อง server ที่ส่วนกลางได้ กรณีที่ บริษัท มีอยู่หลายที่แต่ต้องการให้พนักงานเข้าใช้งาน internet ต้องมีรหัสประจำตัวของใครองมัน จะได้เก็บประวัติการเข้าใช้งานไว้ที่ส่วนกลางที่เดียว หรือ จะ block user ต่าง สาขาก็ทำอยุ่ที่สำนักงานใหญ่ได้เลย

ส่วนวิธีการทำ vpn ก็เหมือนกันคับ แล้วแต่ admin ที่ดูแล ชอบแบบไหน
หลักการคือ ให้ router mikrotik ที่อยู่ต่างสาขา  ping เจอ ip address skyradiusmanager ก็เป็นอันเรียนร้อยคับ

pppoe server external radius

pppoe server mikrotik +  external radius โดยใช้ skyradiusmanager ในการ authen pppoe client โดยสามารถสร้าง profile ให้เฉพาะ pppoe client
1.ให้สร้าง group สำหรับ pppoe client
2. กำหนดค่าเบื้องต้น


Mikrotik-Rate-Limit
ใช้สำหรับกรณีสร้าง Group  ประเภท ให้ Client หมุน  PPPOE Connection เท่านั้น
รูปแบบการใช้งาน  จะต้อง กรอกค่า เป็นหน่วย k และมีค่า Op  เป็น  =
เช่นต้องการ บีบ b/w PPPOE Client ความเร็ว 1Mbps ต้องใส่ค่าเป็น     1024k/1024k

3 สร้างกลุ่มสำหรับ pppoe แล้วต่อไปเราก็จะเพิ่ม user เข้าไปในกลุ่ม

เราก็ใส่รายระเอียดต่างๆๆเข้าไป  จากตรงนี้สามารถ enable/disable user ได้เลย เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งาน

skyradiusmanager

Skyradiusmanager ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นแบบ External Radius Mikrotik ไม่ใช้ Cloud Radius และถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Mikrotik Router และสามารถใช้ได้กับ pfsense router ที่สนับสนุน freeradius

radius server skyradiusmanager
online user skyradiusmanager
online user skyradiusmanager

คุณสมบัติโปรแกรม Radius Server ( skyradiusmanager )

1  สร้าง Username / Password ไม่จำกัดจำนวน
2  สร้างกลุ่มผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด เช่น กลุ่มอาจารย์ได้ความเร็ว  20/5MB กลุ่มนักเรียนได้ความเร็ว 10/3MB เป็นต้น
3  กำหนดจำนวน Login ของผู้ใช้งาน เช่น 1 User ให้ใช้งานได้ 3 อุปกรณ์
4  เพิ่มผู้ใช้งานจำนวนมากจาก File.csv ( Edcode UTF-8 )
5  Max-Dali-Session  ผู้ใช้งานหรือ user จะใช้ได้เพียงเวลาสูงสุด ต่อวันที่ ถ้าภายใน 1 วัน ใช้งานหมดเวลาแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก
จะต้องรอ วันต่อไป ถึงจะใช้งานตามจำนวนเวลา ที่กำหนดให้ เช่น นักเรียนให้ใช้งาน Internet ได้วันละ  4 ชั่วโมงถ้าครบกำหนด 4 ชั่วโมงก็จะใช้งาน Internet ไม่ได้ ต้องรอวันถัดไป  เป็นต้น
6  Max-Monthly-Session  ผู้ใช้งาน  user จะใช้ได้เพียงเวลาสูงสุด            ต่อเดือน ถ้าภายใน 1 เดือน ใช้งานหมดเวลาแล้วจะไม่สามารถกลับมาใช้ได้อีก จะต้องรอ วันที่ 1 ของเดือน ถัดไป ถึงจะใช้งานตามจำนวนเวลา ที่กำหนดให้
7  Login Time   เอาไว้สำหรับ เช็คว่า User ใน Group นั้น จะสามารถ นำ Account มา login ได้ตั้งแต่ ช่วงเวลาใดบ้าง เหมาะสำหรับ สถาบันการศึกษา หรือ  สำนักงาน ที่ต้องการ กำหนดช่วงเวลาให้ User เข้าใช้งานได้
เช่น ให้ Login ได้เวลา 08.30-16.00 นอกจากเวลานี้แล้วจะใช้งานไม่
8  รองรับผู้ใช้งานที่ใช้งานแบบ PPPoE ร่วมกับ Mikrotik
9  อื่นๆๆ

สถานที่นำไปใช้งาน เช่น วิทยาลัย / โรงเรียน / โรงพยาบาล / อ.บ.ต ที่ต้องการทำระบบ WiFi กระจายทั่วตำบล / โรงแรม / บริษัทที่มีพนักงานใช้งาน Internet จำนวนมากๆๆ

ระบบบริหารผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ บริหารผู้ใช้งานเป็นเรื่องง่าย